Sådan kan danske virksomheder spare penge ved energioptimering af udsugnings- og ventilationsanlæg

Energioptimering industri

Ventilation er ikke noget, man ser. Derfor glemmer mange virksomheder ofte at have fokus på, om deres ventilationsanlæg faktisk fungerer optimalt. Derfor kan driften af et ventilationsanlæg påføre dig ekstra energiomkostningerne, både på klimaet og pengepungen.

Store virksomheder såvel som små vil på den lange bane opleve en gevinst på forbruget ved at lave energioptimering og forbedringer på sine ventilationsløsninger. Dette gælder i alle brancher.

Indholdsfortegnelse

Spar penge med professionel energirådgivning

Virksomhedens energiforbrug vil kunne kortlægges med professionel energirådgivning. Ved en kortlægning vil man se på flere tiltag og løsninger for at få den bedste optimering af energiforbruget:

  1. Gennemgang af ældre mekaniske dele på det eksisterende anlæg. Her kan det have stort potentiale at skifte disse for at få en bedre udnyttelse.

  2. Optimering af luftmængder og indblæsningstemperatur. Her går man konkret ind og effektiviserer energiforbruget.

  3. Udskiftning af filtre og servicering. Vi anbefaler altid, at man vedligeholder sit anlæg med servicering. Dette er rent ud sagt en bæredygtig løsning. Virksomheden vil her kunne opnå besparelser, da man ved servicering kan opfange unødvendigt slitage på anlægget og dertil også unødig brug af energi.

  4. El – hvilket elselskab har man som virksomhed. Her kan det være en god ide at afsøge markedet for leverandører af el.

Professionel energirådgivning

Fokus på vedligehold styrker din virksomheds bundlinje

Vi beskæftiger os rigtig meget med industrivirksomheder og erhverv. Her oplever vi desværre ofte, at deres processer omkring vedligeholdelse af deres ventilation slet ikke er til stede. Det rammer desværre virksomhedens bundlinje i sidste ende. Det skaber altså værdi både økonomisk men også fysisk at vedligeholde sine ventilationsanlæg.

På et anlæg kan man også gå ind og se på løsninger med køling og opvarmning. Her f.eks. hvordan du som virksomhed bedst muligt kan bruge din overskudsvarme.

Hvad kan du konkret gøre for at opnå energibesparelser?

Få en rådgiver til at kortlægge, hvad der er bedst for virksomheden.

En rådgiver, betyder ikke det skal være en person med titlen “rådgiver”. En rådgiver er også en branchespecifik person, der med sin erfaring kan give professionel rådgivning inden for sit fag. De kender de enkelte processer i deres fag, og derfor vil de ofte også kunne have flere løsninger på eventuelle besparelser.

Når man i dag er uddannet som ventilationstekniker, er man ikke blot dygtigt til de tekniske installationer, man har også en viden om energibesparelser og energiforbrug, energioptimering generelt. Derfor vil en virksomhed inden for ventilation med en uddannet tekniker kunne lave en beregning på dit forbrug og hjælpe dig med tiltag omkring energioptimering.

Virksomhed med ansvarlighed

Mange større virksomheder i industrien med produktion er begyndt at følge FN’s verdensmål. I denne sammenhæng kan vi her påvirke flere mål, såsom ansvarligt forbrug, klima og bæredygtig energi, ved netop at få hjælp til at energioptimere og se på sit ressourceforbrug.

Det kan her være en god ide at inddrage medarbejderne i virksomheden, da de måske kan være med til at afsøge hvordan de i hverdagen kunne se en besparelse på energiforbruget for netop at bidrage til en energieffektivisering, der både bidrager til miljøet og sidste ende virksomhedens bundlinje.

At følge FN’s verdensmål handler også om adfærd i en virksomhed. Den adfærd, man vil have en medarbejder, arbejder efter. Det giver ejerskab for dine medarbejdere at være med til at skabe dette miljø.

Større virksomheder skal have et obligatorisk energisyn. Det er en god ide som virksomhed, at man inde på energistyrelsen læser mere om dette.

Bæredygtige løsninger

Bæredygtige løsninger hos Rosenberg Ventilation

Bæredygtighed kan indeholde flere ting. Når vi taler om ventilation til erhverv og industri, så er bæredygtighed især også ressourceudnyttelse.

Dette kan man gøre ved flere ting.

Regelmæssig servicering

Ved at servicere dit anlæg korrekt og vedligeholde det løbende, vil man udnytte sin ventilation optimalt både på energiforbruget, men også på levetiden.

Gammelt og nyt filter

Reparation af eksisterende anlæg

Få det bedste ud af en ældre eksisterende løsning.

Det kan være dyrt at skulle skifte hele sin ventilationsløsning. Vi kender alle at have kikket på en hel ny bil. Man ved at en ny bil fra start vil være mere økonomisk, da der vil gå mange år, før dele nedslides, og så er den mere energivenlig. Omvendt man kan vælge at tage chancen – og beholde sin gamle brugte bil, og ved at renovere den have en bil i mange år endnu.

Ingen af disse løsninger er forkerte. Det er for os vigtigt at give den løsning, der skaber mest værdi og mening for jer som virksomhed. Derfor ser vi vores løsninger som bæredygtige, da vi prøver at få det optimale ud af vores produkter i længst tid, uanset alderen på dit anlæg.

Optimer energien - og pas på miljøet

Bæredygtighed er selvfølgelig også at passe på vores omverden og forbruge så lidt energi som muligt. Så vi vil også kunne hjælpe med at se på, hvordan en virksomhed vil kunne genanvende overskudsvarme, eller i en industri hvordan man bedst muligt i forhold til miljøet, afleder energien med mindst forurening.

At kikke på din virksomheds energiforbrug – påvirker positivt til en bæredygtig løsning.

Opnå energibesparelser

Troværdig ventilationsløsning

Når vi som virksomhed kommer ud som energirådgiver, er det vigtigste for os troværdighed.

Vi tager en altid en snak med kunden omkring deres ønskede projekter og mulige ressourcer.

Vi kommer ikke ud med en agenda omkring at skulle sælge vores kunder en dyr og forkromet løsning.

Vi bidrager med vores kompetencer og vejledning, hvor vi derefter i fællesskab finder de løsninger, der giver mening for jer og forhåbentlig bidrager positivt til bundlinjen.

Tag Rosenberg Ventilation med på råd

Er du interesseret i at høre mere om energioptimering og energibesparelser, er du altid velkommen til at tage fat i os. Få en helt uforpligtende snak om optimering og energieffektivisering og hør hvilken rådgivning og hjælp, vi kan tilbyde din virksomhed.

Del gerne

Vi sidder klar til at hjælpe dig

Har du spørgsmål af nogen art, er du altid velkommen til at tage fat i os.